Kantpresse fra RNM

RN Maskinagentur & Service leverer førsteklasses kantpresser som dekker ditt behov. Les mer om hvorfor du bør velge en kantpresse fra oss. 

Kantpresser kommer enten med hydraulisk- eller elektrisk styring. Hvilken type som er best for din del, kommer an på en rekke ulike faktorer. Under er en liste over de ulike fordelene med de forskjellige styringssystemene.

Hydrauliske kantpresser:

 • Billigere i innkjøp
 • Trykk fra 40- til 1000 tonn, altså det eneste alternativet til bearbeiding av materialer som krever svært høyt trykk
 • Bedre egnet for materialer hvor strengeste krav til presisjon ikke er i fokus  
 • Gjerne mer brukervennlig, hvilket fører til raskere opplæring av operatører
 • Vedlikeholdsutgifter ca. midt på treet
   

Elektriske kantpresser

 • Noe dyrere i innkjøp, men mer effektiv
 • Tilbys med avansert CNC styring som gir perfekt bøyning - selv første gang
 • Bedre presisjon selv på komplekse og flerdelte delerMer presisjon gir gjerne
 • mindre kast av materialer
 • Bedre enn hydrauliske kantpresser dersom man har høy produksjon
 • Lavere makstrykk enn hydrauliske, men mindre slitedeler (som pakninger, pumper, ventiler)
 • Færre slitedeler gir også lavere vedlikeholdsutgifter
   

For å oppsummere er dermed en hydraulisk kantpresse et bedre valg dersom man ønsker noe med stor kraft som er enkel i bruk og generelt billigere å drifte. Elektriske kantpresser er derimot et bedre valg dersom man er opptatt av hastighet og presisjon.

0
Feed

Skriv en kommentar